Verzendkosten & Retourkosten.

Betaalt u bij TKDRESSMODE zelf.


Bij retourneren krijgt u bij tkdressmode geen geld terug maar wel een tegoedbon die een jaar geldig is

Tkdressmode geeft geen geld terug, wij geven bij bestellingen retourneren binnen 14 dagen een tegoedbon. Feestjurken en handgemaakte jurken mogen niet retour, tenzij wij onze leverings afspraken niet na zijn gekomen.  Denk hierbij aan de afgesproken maten, kleuren en stoffen. Handgemaakte feest/trouwjurken valt onder uitzonderlijke herroepingsrecht, zienhier voor algemene voorwaarden herroepingsrecht.Je mag de jurk (artikel)zonder enige opgave van reden binnen 14 dagen ruilen met een ander jurk (artikel)wel moet u dat via de Email, WhatApp of telefonisch binnen 48 uur na ontvangst kenbaar aan ons maken. Tijdens de ramadan mogen djellaba's niet retour gestuurd worden. Wij raden je aan om de djellaba's in de winkel te bestellen. Of anders goed naar de maat tabel te kijken. Twijfel je nog steeds om de maten dan kan je via ons whatsapp nr 0639149416 laten informeren. 

Wij controleren uiteraard met speciale meetapparatuur of de jurken zijn gedragen.
Wij kunnen precies meten of iets is gepast of echt gedragen is bij een gelegenheid. Daarnaast controleren wij ook de volledigheid van de artikel & of de artikel niet door de consument is beschadigd. Voordat wij artikelen uit sturen worden de artikelen 3maal gecontroleerd op onjuistheden. Wij maken hier notities van op onze administratie-verzendformulieren.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger. Er gelden wel uitzonderingen. Zie punt 7.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

  1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Hier gelden ook uitzonderingen zie punt 7
  2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7: Wat zijn de uitzonderingen op het herroepingsrecht?

Hieronder vindt u een opsomming van de belangrijkste uitzonderingen op het herroepingsrecht. Dit overzicht is dus niet volledig.

Op een aantal typen overeenkomsten is het herroepingsrecht niet van toepassing, zoals overeenkomsten betreffende sociale dienstverlening, uitzonderlijke speciaal met hand gemaakte feest/trouwjurken, gokactiviteiten, financiële producten en diensten, onroerende zaken (dienstenovereenkomsten betreffende aanbouwen en herstel- en renovatiewerkzaamheden kunnen wel onder het herroepingsrecht vallen), pakketreizen, executieverkopen en personenvervoer.

Verder heeft u geen herroepingsrecht ten aanzien van:
- de levering van zaken die volgens specifieke wensen zijn vervaardigd;
- de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
- de levering van verzegelde zaken, als de verzegeling is verbroken terwijl deze om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden;
- de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
- de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
- de terbeschikkingstelling van accommodaties (anders dan voor woondoeleinden), goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien. Dit laatste heeft verband met reservering van capaciteit door de handelaar (denk aan hotelkamers of vakantiewoningen), waarvoor anders mogelijk geen andere afnemer kan worden gevonden. Zie in dit verband ook het artikel over VakantieVeilingen.nl.

Overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling vallen evenmin onder het herroepingsrecht. Een openbare veiling is een veiling waarbij de consument persoonlijk aanwezig is, of daartoe de mogelijkheid heeft. Veilingen die uitsluitend via online-platforms verlopen en die ter beschikking staan van consumenten, mogen niet als openbare veiling worden aangemerkt. Online-veilingen vallen dus wél onder het herroepingsrecht.

Tot slot geldt het herroepingsrecht niet voor overeenkomsten buiten de verkoopruimte, waarbij u een betalingsverplichting aangaat tot ten hoogste 50 euro.

zwaluwsingel 108,2531TL Den Haag.     

Klik op de button hieronder om het formulier herroeping te downloaden.

                                                                                                                  vul deze formulier in en stuur het met het product terug naar TK adresmode.