Takchita & Kaftan | Design & Make.

Zoek uit de catalogus waar 207 Voorbeeld modellen te zien zijn:

Modellen te zien zijn van Takchita's & Kaftans. Ziet u er 1 of meer tussen waar je geïnteresseerd in bent dan kan je bij ons, TKdressmode deze model(len) bestellen. Bij de bestelling kunt u aangeven in welke model(en) u geïnteresseerd bent. U kunt ook in het tekst veld extra informatie aangeven wat betreft de design als u de model in bepaalde opties wilt veranderen. Het is ook mogelijk om een van de modellen hieronder in een ander kleur en ander stof-soort te bestellen, geef dat aan bij de bestelling.

Search from the catalog where 207 Example models can be seen:

Models can be seen from Takchitas & Kaftans. If you see 1 or more in between that you are interested in, you can order these model (s) from us, TKdressmode. When ordering you can indicate which model (s) you are interested in. You can also enter additional information about the design in the text field if you want to change the model in certain options. It is also possible to order one of the models below in a different color and fabric type, state that when ordering.

wanneer u geïnteresseerd bent in een van de modellen hieronder kunt u dat aangeven helemaal onderin in een verzendformulier. wij zullen dan binnen 24 uur met u contact opnemen om uw order samen te bespreken. laat uw gegeven achter zodat wij u kunnen bereiken. Soms krijgen we de vraag of wij deze modellen al hebben om te passen. de jurken die wij hebben kunt u vinden onder een andere pagina takchita kaftan. die bestellen wij standaar in maat Medium. Uw moet weten dat een Takchita en of Kaftan met de hand wordt gemaakt, er zit heel erg veel tijd in. op het moment dat ze gemaakt worden worden op maat precies gemaakt. We vragen dan naar de lengte van een persoon, de wijdte van de borstmaat, dit doe je door te meten rond het breedste deel van het borst.De taille maat, rond het smalste deel van je taill. ( dat is het gedeelte tussen je rib en je heup daar het smalste gedeelte ervan. daarnaast meet je je hips maat, dat is rond het volste deel van je heup en achtergedeelte. dit is nou de reden waarom je zo een exclusive Takchita of Kaftan op voorraad hebben omdat iedereen verschilt in het meten van deze 4 punten. en om ervoor te zorgen dat je jurk er het beste uitspringt is dit noodzakelijk.

Zoals u de Takchita en of kaftan ziet op de foto, zo krijgt u hem ook. bij bestelling kunt u nadat u 50 procent heeft aanbetaald, de dress binnen 2 a maximaal 3 weken ontvangen. u zult versteld staan van onze werkwijze. Wij hebben wereldwijd 8 locaties waar men voor keihard werkt om dit voor u voor elkaar te krijgen. Wij zijn een erkende webshop. en beschikken over al het nodige vergunningen. Wij maken waar wat wij beloven. u kunt op elke pagina in de footer onze algemene voorwaarden lezen, onze regels en de manier hoe wij werken. U zult zien dat wij transparant zijn over alles en dat u helemaal geen zorgen hoeft te maken over ons als bedrijf.

Wanneer TK dressmode en de klant er samen uit zijn en de klant wilt de Takchita | Kaftan DEFINITIEF BESTELLEN Dan zult u eerst de helft van de vraagprijs overmaken. U krijgt van ons dan een factuur ( betaalverzoek) waarin staat hoeveel en op welke rekening u het te betalen bedrag moet overmaken. De ander helft van het bedrag betaald u bij afhalen direct aan ons of bij verzending aan de postbode. U mag er ook voor kiezen het gehele bedrag direct te betalen, dat is geheel aan u.

Wij streven ernaar u Takchita/Kaftan binnen 2 a maximaal 3 weken toe te sturen. vergeet niet dat ze met de hand worden gemaakt.     Het gaat hier namelijk om ambachtelijk textielwerk waar veel tijd in zit. Het is namelijk de bedoeling dat u waar voor uw geld krijgt.

Ik hoop jullie voldoende te hebben ingelicht, mocht u met vragen zitten dan kunt u contact met ons opnemen via het contact formulier. Wij wensen u (jullie) veel succes en veel geduld met het uitzoeken van een gepaste TK model. Hieronder de 207 modellen. 

Wilt u liever een Takchita | Kaftan al die direct leverbaar is ga dan naar pagina TAKCHITA KAFTAN

if you are interested in one of the models below you can indicate this at the very bottom of a shipping form. we will contact you within 24 hours to discuss your order together. leave your details so that we can reach you. Sometimes we are asked whether we already have these models to fit. the dresses we have can be found under another page takchita kaftan. we order them in standard size. You must know that a Takchita and / or Kaftan is made by hand, it takes a lot of time. the moment they are made, they are made to measure precisely. We then ask about the length of a person, the width of the breast size, you do this by measuring around the widest part of the chest. The waist size, around the narrowest part of your waist. (that is the part between your rib and your hip, since it is the narrowest part of it. in addition, you measure your hips size, which is around the fullest part of your hip and rear. this is why you have an exclusive Takchita or Kaftan have stock because everyone is different in measuring these 4 points, and to ensure that your dress stands out the best, this is necessary. As you see the Takchita and / or kaftan in the photo, you will get it too. When ordering, you can receive the dress within 2 or a maximum of 3 weeks after you have paid 50 percent. you will be amazed by our method. We have 8 locations worldwide where people work extremely hard to get this done for you. We are an approved webshop. and have all the necessary permits. We deliver on what we promise. You can read our terms and conditions, our rules and the way we work on every page in the footer. You will see that we are transparent about everything and that you do not have to worry about us as a company.

When TK dressmode and the customer are out together and the customer wants the Takchita | Kaftan ORDER FINALLY Then you will first transfer half of the asking price. You will then receive an invoice (payment request) stating how much and on which account you have to transfer the amount to be paid. You pay the other half of the amount when you pick it up directly to us or when it is sent to the postman. You can also choose to pay the entire amount directly, that is entirely up to you. We aim to send you Takchita / Kaftan within 2 to a maximum of 3 weeks. don't forget that they are made by hand. This is because it concerns traditional textile work that takes up a lot of time. The idea is that you get value for money. I hope to have informed you sufficiently, if you have any questions, you can contact us via the contact form. We wish you (your) good luck and a lot of patience in choosing a suitable TK model. Below the 207 models. Do you prefer a Takchita | Kaftan all that is immediately available go to page TAKCHITA KAFTAN

De maten die u ziet onder small/medium/large/x-large en xx-large dat zijn de CM van rond het breedste deel van het borst.

De taille maat, rond het smalste deel van je taill. ( dat is het gedeelte tussen je rib en je heup daar het smalste gedeelte ervan). daarnaast meet je je hips maat, dat is rond het volste deel van je heup en achtergedeelte.

Heeft uw moeite met meten, neem contact met ons op dan helpen wij u erbij. we kunnen u dan stapsgewijs vertellen wat u moet meten en op welke manier. zorg dat u een meetlint heeft en het liefst iemand erbij die u kan meten. Gaat het echt niet dan kunt u op locatie een opgegeven locatie langs komen om de maten op te laten nemen door ons..

The sizes that you see under small / medium / large / x-large and xx-large are the CM around the widest part of the chest. The waist size, around the narrowest part of your waist. (that is the part between your rib and your hip there, the narrowest part of it). in addition, you measure your hips size, which is around the fullest part of your hip and rear.

If you have trouble measuring, please contact us and we will help you with it. we can then tell you step by step what you need to measure and how. make sure you have a measuring tape and preferably someone else who can measure you. If it really doesn't work, you can come to a specified location on location to have the measurements taken by us ..

Model nummer Meant Model number


Model nummer 1 EUR 195


Model nummer 2. uur    EUR 195


Model nummer 3.  EUR 185


Model nummer 4. EUR 185


Model nummer 5. EUR 195


Model nummer 6.   EUR 220


Model nummer 7.  EUR 285

Model nummer 8.  EUR 230

Model nummer 9.  EUR 265


Model nummer 10.  EUR 240

Model nummer 11. EUR 175

Model nummer 12.    EUR 285


Model nummer 13.  EUR 175

Model nummer 14.  EUR 180

Model nummer 15.  EUR 170


Model nummer 16.  EUR 295

Model nummer 17.  EUR 185

Model nummer 18.  EUR 170


Model nummer 19. EUR 240

Model nummer 20.  EUR 185

Model nummer 21. EUR 265


Model nummer 22.  EUR 295

Model nummer 23. EUR 235

Model nummer 24. EUR 345


Model nummer 25.  EUR 260

Model nummer 26.  EUR 190

Model nummer 27. EUR 320


Model nummer 28. EUR 185

Model nummer 29. EUR 210

Model nummer 30  EUR 285


Model nummer 31. EUR 265

Model nummer 32. EUR 285

Model nummer 33. EUR 245


Model nummer 34. EUR 290

Model nummer 35. EUR 185

Model nummer 36. EUR 260


Model nummer 37. EUR 220

Model nummer 38. EUR 240

Model nummer 39. EUR 310


Model nummer 40. EUR 240

Model nummer 41. EUR 195

Model nummer 42. EUR 240


Model nummer 43.  EUR   EUR 320

Model nummer 44.    EUR    EUR 210

Model nummer 45.     EUR 235


Model nummer 46. E URO 235

Model nummer 47.   EUR 235

Model nummer    EUR 345


Model nummer 49.  EURO 230

Model nummer 50.   EURO 385

Model nummer 51.  EURO 385


Model nummer 52.  EURO 220

Model nummer 53     EURO 340

Model nummer 54.  EURO 240


Model nummer 55.  EURO 220

Model nummer 56  EURO 225

Model nummer 57.  EURO 389


Model nummer 58. EURO 240

Model nummer 59. EURO 320

Model nummer 60.  EURO 320


Model nummer 61.     EURO 265

Model nummer 62.   EURO 198

Model nummer 63.   EURO 265


Model nummer 64. EURO 215

Model nummer 65  EURO 345

Model nummer 66. EURO 210


Model nummer 67. EURO 335

Model nummer 68. EURO 335

Model nummer 69.  EUR 240


Model nummer 70.  EURO 220

Model nummer 71. EURO. 210

Model nummer 72. EURO 220


Model nummer 73.  EUR 275

Model nummer 74. EURO 140

Model nummer 75.  EURO 260


Model nummer 76.  EURO 280

Model nummer 77.   EURO 278

Model nummer 78. EURO 210


Model nummer 79.   EURO 280

Model nummer 80.  EURO 285

Model nummer 81. EURO 210


Model nummer 82     EUR 120

Model nummer 83. EUR 395

Model nummer 84. EUR 389


Model nummer 85 EURO 120

Model nummer 86. EUR 120

Model nummer 87. EUR 120


Model nummer 88.  EUR 120

Model nummer 89. EURO 180

Model nummer 90 EUR 399


Model nummer 91  EUR 330

Model nummer 92. EUR 195

Model nummer 93. EUR 210


Model nummer 94.  EUR 180

Model nummer 95.  EUR 245

Model nummer 96.  EUR 210


Model nummer 97. EUR 195

Model nummer 98. EUR 230

Model nummer 99.  EUR 285


Model nummer 100. EUR 240

Model nummer 101. E UR 430

Model nummer 102.  EUR 230


Model nummer 103.  EUR 265

Model nummer 104.  EUR. 260

Model nummer 105.  EUR 220


Model nummer 106.  EUR 320

Model nummer 107. EUR 310

Model nummer 108.  EUR 230


Model nummer 109   EUR 320

Model nummer 110. EUR 240

Model nummer 111.  EUR 320


Model nummer 112     EUR 269

Model nummer 113.  EUR  225

Model nummer 114.  EUR 280


Model nummer 115. EUR 230

Model nummer 116. EUR 355

Model nummer 117  EUR 395


Model nummer 118. EUR 295

Model nummer 119. EUR 235

Model nummer 120. EUR 260


Model nummer 121. EUR 320

Model nummer 122.  EUR 310

Model nummer 123. EUR 185


Model nummer 124.  EUR 195

Model nummer 125.  EUR 195

Model nummer 126. EUR 340


Model nummer EUR 280

Model nummer 128. EUR 210

Model nummer 245


Model nummer 130  EUR 345

Model nummer 131. EUR 320

Model nummer 132.   EUR 195


Model nummer 133.  EUR 375

Model nummer 134.   EUR 195

Model nummer 135.  EUR 345


Model nummer 136. EUR 240

Model nummer 137. EUR 240

Model nummer 138. EUR 285


Model nummer 139.  EUR 240


Model nummer 142. EUR 260

Model nummer 140. EUR 265


Model nummer 143 EUR 265

Model nummer 141. EUR 285


Model nummer 144. EUR 220


Model nummer 145. EUR 210

Model nummer 146.  EUR 445

Model nummer 147.  EUR 345


Model nummer 148.  EUR 210

Model nummer 149. E UR 285

Model nummer 150 E UR 365


Model nummer 151.  EUR 310

Model nummer 152.  EUR 365

Model nummer 153.  EUR 235


Model nummer 154. EUR 245

Model nummer 155     EUR 195

Model nummer 156.    EUR 225 


Model nummer 157. EUR 187

Model nummer 158. EUR 395

Model nummer 159. EUR 210


Model nummer 160. EUR 265

Model nummer 161. EUR 435

Model nummer 162  EUR 230


Model nummer 163.  E UR 220

Model nummer 164. EUR 235

Model nummer 165.  EUR 235


Model nummer 166.  EUR 315

Model nummer 167.  EUR 269

Model nummer 168.  EUR 289


Model nummer 169.  EUR 229

Model nummer 170.    EUR 265

Model nummer 171. EUR 235


Model nummer 172. EUR 210

Model nummer 173.  EUR 195

Model nummer 174 EUR 175


Model nummer 175. EUR 269

Model nummer 176    EUR 189

Model nummer 177. EUR 235


Model nummer 178. EUR 285

Model nummer 179.  EUR 210

Model nummer 180   EUR 235


Model nummer 181.  EUR 195

Model nummer 182.  EUR 195

Model nummer 183. EUR 365


Model nummer 184    EUR 195

Model nummer 185.  EUR 295

Model nummer 186. EUR 269


Model nummer 187.  EUR 195

Model nummer 188.  EUR 265

Model nummer 189   EUR 245


Model nummer 190.  EUR 180

Model nummer 191   EUR. 175

Model nummer 192. EUR 179


Model nummer 193. EUR 175

Model nummer 194. EUR 185

Model nummer 195 EUR 189


Model nummer 196. EUR 215

Model nummer 197 EUR 229

Model nummer 198. EUR 185


Model nummer 199 EUR 210

Model nummer 200 EUR 195

Model nummer 201   EUR 265


Model nummer 202. EUR 185

Model nummer 203 EUR 295

Model nummer 204. EUR 245


Model nummer 205 EUR 285

Model nummer 206.     EUR 335

Model nummer EUR. 190


Please complete all text fields to submit your request. We aim to contact you as soon as possible. Contact us for information.

Vul aub alle tekstvelden in om u aanvraag te doen. Wij streven ernaar zsm contact met u op te zoeken.

Voor informatie neem contact met ons op.
If you want to give the exact measurements below, you will see 3 photos that indicate how you can provide the correct measurement.

For us it is important to know the LENGTH of a person.The width of the chest size (CHEST) is done by measuring around the widest part of your chest. Waist size, (WAIST) measures around the narrowest part of your waist. (that is the part between your rib and hip that is the narrowest part of it.) Hips size (HIPS) measures while standing around the fullest part of your hip and back.

Wilt u de exacte maten door geven hieronder ziet u 3 foto' s die u aangeven op welke manier u de juiste maat door kan geven.

  1. Voor ons is het belangrijk om de LENGTE van een persoon te weten.
  2. De wijdte van de borst maat( CHEST) dit doe je door te meten rond het breedste deel van je borst.
  3. Taille maat, ( WAIST) meet rond het smalste deel van je taille. (dat is het gedeelte tussen je rib en heup daar het smalste deel van.)
  4. Hips maat ( HIPS) meet tijdens het staan ​​rond het volste deel van je heup en achtergedeelte.